ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม

 
นายชลิต วิพัทนะพร
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม    หน้าแรก 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
กิจกรรมสุนทรียสนทนาเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต 
     
โครงการสัมมนาผู้ปกครองกระบวนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการการสัมมนาผู้ปกครองกระบวนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการไปใช้ ในการพัฒนาบุตรหลาน เพื่อให้ผู้ปกครองมีเจตคติ ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ใน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 และทำบุญขึ้นบ้านพักผู้บริหารหลังใหม่ 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แสดงความเคารพ ความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหา
“กิจกรรมศึกษาดูงานเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา” 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา “กิจกรรมศึกษาดูงานเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา” ในระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
(Best Practices : BP) ประจำปี 2559 
      การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices : BP) ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
อบรมกิจกรรมบำบัดในเด็กพิเศษ 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามได้จััดอบรมกิจกรรมบำบัดในเด็กพิเศษ     โดยคณะวิทยากร นางสาวรัชนี จอมศรี นางสาวปวีณา หมอกมัว นางสาวพัทรธีรา ทุ่นทอง นางสาววราภรณ์ รัตนกิจ และนางสาวเสาวลักษณ์ จงจิตต์ บุคลากรของศูนย์ฯ
โครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์ 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดโครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์ เสริมสร้างพัฒนาการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาสารคาม สาขาการจัดการศึกษาพิเศษ ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2559 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมการเขียนโครงการ 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการเขียนโครงการและการรายงานประเมินโครงการ โดยวิทยากร ดร.สุรพล แสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศูนย์การศึ
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวมโดยใช้รูปแบบ SPISIR โดย ดร.สมพร หวานเสร็จ...     จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา...     จำนวนผู้เข้าชม 84 ครั้ง
กิจกรรมสุนทรียสนทนาเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต...     จำนวนผู้เข้าชม 102 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รางระบายน้ำแบบตัวยู ขุดเจาะบ่อบาดาล ลานคอนกรีต โ...     จำนวนผู้เข้าชม 7041 ครั้ง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ จานวน 5 รายการ ของโรงเรีย...     จำนวนผู้เข้าชม 374 ครั้ง
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน ๒ ถัง และปรับปรุงพัฒนาอาคารประกอบ ๕ รายกา...     จำนวนผู้เข้าชม 7045 ครั้ง
ประกาศรับสมัครเด็กพิการเพื่อเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...     จำนวนผู้เข้าชม 7142 ครั้ง
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพร...     จำนวนผู้เข้าชม 7101 ครั้ง
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้...     จำนวนผู้เข้าชม 422 ครั้ง
ประกาศเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 9 เรื่อง ...     จำนวนผู้เข้าชม 494 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีทำบุญประจำปีในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ...
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2557 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557   ...
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของหน่วยอำเภอเมือง วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ...
 หน่วยบริการประจำอำเภอเมือง- แกดำ ร่วมทำบุญวันวิสาขบูชา และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดบ้านหนองปลิง อ.เมือง จ.มหา ...
 
ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  


ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  

สิงหาคม 2559
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 27 สิงหาคม 2559


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 23.20.221.93
คุณเข้าชมลำดับที่ 144,313

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่ 268 หมู่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
Tel : 043-971036  Fax : 043-971001
Email : special_510@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.