ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม

 
นายชลิต วิพัทนะพร
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม  หน้าแรก     ประกาศ/คำสั่งศูนย์ฯ 
ประกาศ/คำสั่งศูนย์ฯ
ประกาศ/คำสั่งศูนย์ฯ  
     ประกาศกำหนดค่าเป้าหมาย การพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษดาวน์โหลด
     ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 6 กย 61ดาวน์โหลด
     ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 31 สค 61ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ 28 สค 61ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 14 สค 61ดาวน์โหลด
     ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 14 สค 61ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม 14 สค 61ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ยาม 10 สค 61ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ พี่เลี้ยงเด็กพิการ 10 สค 61ดาวน์โหลด
     ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวัน เวลาการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ฯ พี่เลี้ยงเด็กพิการ และยามดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 25 กค 61ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม 25 กค 61ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการดาวน์โหลด
     ประกาศ ศูนย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ โกสุม+แกดำดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติงานในเขตอำเภอแกดำ และโกสุมพิสัย-กุดรัง 6 มี.ค. 61ดาวน์โหลด
     ประกาศ ศูนย์ฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พี่เลี้ยงเด็กพิการ 9 กพ 61ดาวน์โหลด
     ประกาศ ศูนย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิ่ทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯลฯ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.แกดำ 8 กพ 61ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติงานในเขตอำเภอแกดำ 25 มค 61ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ หน่วยบริการเมือง 19มค 61ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ พี่เลี้ยงเด็กพิการ หน่วยบริการเมือง 18 มค 61ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 5 มค 61ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 28 พย 60ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ นักการภารโรง 27 พย 60ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 8 พย 60ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครูอัตราจ้าง 7 พย 60ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกการศึกษาพิเศษดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 20 ต.ค. 2560ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ 19 ตุลาคาม 2560ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กการ หน่วยบริการยางสีสุราชฯ และหน่วยบริการวาปีปทุม 5 ตค 60ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ หน่วยบริการแกดำ - หน่วยวาปีปทุม 20 กย 60ดาวน์โหลด
     รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2560ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ หน่วยบริการแกดำ+วาปีปทุม 19 กย 60ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กการ หน่วยบริการแกดำและวาปีปทุม 6 กย 60ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ หน่วยบริการแกดำ 16 สค 60ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ หน่วยบริการแกดำ 15 สค 60ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติงานในเขตอำเภอแกดำดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ หน่วยบริการโกสุมพิสัย - กุดรังดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ หน่วยบริการโกสุมพิสัย - กุดรัง 26 กค 60ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการดาวน์โหลด
     บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ หน่วยบริการโกสุมและแกดำดาวน์โหลด
     เผยแพร่ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครูอัตราจ้าง (โกสุมพิสัย - กุดรัง)ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 ตำแหน่งดาวน์โหลด
     ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครูอัตราจ้างดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติงานในเขตอำเภอโกสุมพิสัย - กุดรังดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานราชการ วิชาเอกทั่วไปดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พี่เลี้ยงฯ หน่วยอำเภอโกสุมพิสัย - กุดรังดาวน์โหลด
     ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ หน่วยบริการอำเภอยางสีสุราชและอำเภอนาเชือกดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.โกสุมฯ - กุดรังดาวน์โหลด
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการหน่วยบริการอำเภอยางสีสุราชและอำเภอนาเชือกดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการดาวน์โหลด
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดาวน์โหลด
     ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ คอนกรีตบล็อก 9 ก้อน (ช่วงเสา 2.95) ฐานรากแบบไม่ตอกเสาเข็ม ยาว 210 เมตร ,งานทาสีรั้วหน้าศูนย์ฯ และเทพื้นลาน คสล.ขนาด 161 ตรม.ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำอ.นาดูน 30 พย 59ดาวน์โหลด
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการหน่วยอำเภอนาดูนดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ อำเภอนาดูน 1 ตำแหน่งดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกาาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 30 ตค 59ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานธุรการดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำอ.พยัคฯ+นาเชือก 17 ตค 59ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 17 ตค 59ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 16 ตค 59ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ลว 14 ตค 59ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ อำเภอยางสีสุราช+นาเชือก 2 ตำแหน่งดาวน์โหลด
     ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการดาวน์โหลด
     ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มจำนวน 130 ทุน ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ หน่วยอ.ยางสีสุราชดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำอ.ยางสีสุราชดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ หน่วยอ.วาปีปทุมดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำอ.วาปีปทุมดาวน์โหลด
     เผยแพร่ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษา และกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำยางสีสุราชดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการดาวน์โหลด
     ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน คสล.ความจุ 120 ลบ.ม.ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อดจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 3 พค 59ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้สามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 พค 59ดาวน์โหลด
     แก้ไขประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลิือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อดจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 31 มีค 59ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 28 มีค 59ดาวน์โหลด
     ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 28 มีค 59ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลิือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 22 มีค 59ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 22 มีค 59ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 16 มีนาคม 2559ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้สามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการ 16 มี.ค. 59ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันที่การสอบวัดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำหน่วยอ.กันทรวิชัย และอ.เชียงยืน-ชื่นชมดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ อ.พยัคฯ วาปีฯ นาเชือก กุดรังดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้สามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 26 กพ 59ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ.เชียงยืน -ชื่นชม และอ.กันทรวิชัย)ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำหน่วยอ.โกสุมพิสัย - กุดรังดาวน์โหลด
     รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธ์เข้ารับการความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง หน่วยบริการประจำอำเภอโกสุมพิสัย-กุดรัง)ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ.โกสุมพิสัย -กุดรัง) ให้ทำแบบประเมินภูมิหลังการปฏิบัติงาน ดังแนบมาด้วยดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ.โกสุมพิสัย -กุดรัง))ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ.โกสุมพิสัย -กุดรัง))ดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ อ.นาเชือกดาวน์โหลด
     ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ.นาเชือก))ดาวน์โหลด
     ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีตกลงราคาดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการดาวน์โหลด
     รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาดาวน์โหลด
     ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดาวน์โหลด
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 25 คน
หมายเลข IP 54.162.118.107
คุณเข้าชมลำดับที่ 161,866

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่ 268 หมู่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
Tel : 043-971036  Fax : 043-971001
Email : special_510@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.