ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม

 
นายชลิต วิพัทนะพร
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม  หน้าแรก     บุคลากร 

บุคลากร
บุคลากร  


นายชลิต วิพัทนะพร
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม


นายพิชัย ทองสุริชัยศรี
ครู คศ.2


นางสาวอรุณี ศิรินันท์
ครู คศ.2


นายอดิศักดิ์ แก้วกลาง
ครู คศ.2


นางสาวจิตรนุช โคตรดี
ครู คศ.2


นายธวัชชัย ปะทะวัง
ครู คศ.2


นางสาวจุรีรัตน์ พรมมาดี
ครู คศ.2


นางสุพัตรา อันฤดี
ครู คศ.1


นางสาวธารารัตน์ ดงเรืองราด
ครู คศ.2


นายภาณุพงศ์ รัตนตระกูล
ครู คศ.1


นางมิลันตี นาอุ่นเรือน
ครู คศ.1


นางสาวอชิรา อุ่นแก้ว
ครู คศ.2


นางสาวอุมาพร พลทะกลาง
ครู คศ.1


นางสาวเสาวลักษณ์ จงจิตต์
ครู คศ.1


นายกรกช ศรีบูรพา
ครูผู้ช่วย


นางสาวอำพร ไชยแสง
ครูผู้ช่วย


นายฉัตรชัย ราชภักดี
ครูผู้ช่วย


นางสาวรัชนี จอมศรี
ครูผู้ช่วย


นางสาวชไมพร เทาศิริ
ครูผู้ช่วย


นางวาสนี วิพัทนะพร
พนักงานราชการ


นางสาวกิ่งนภา ไชยพรม
พนักงานราชการ


นายกฤษณะ ชุมพล
พนักงานราชการ


นางสาวมะลิษา จำปาเกตุ
พนักงานราชการ


นายอิศราพงษ์ ป้านภูมิ
พนักงานราชการ


นายอนุชา ทาภักดี
พนักงานราชการ


นางสาวอุมาพร บรรเลงส่ง
พนักงานราชการ


นางสาวหทัยกาญจน์ จันทร์ลอยพ
พนักงานราชการ


นางสาวพิมพิสร ตาลชัย
ครูอัตราจ้าง


นายไสว ชัยประสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง


นายสุทธิพงษ์ โิพธิสัย
ครูอัตราจ้าง


นางสาวสุธารัตน์ ทับทะมาตย์
พนักงานธุรการ
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.224.151.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 125,856

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่ 268 หมู่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
Tel : 043-971036  Fax : 043-971001
Email : special_510@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.