ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม

 
นายชลิต วิพัทนะพร
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม  หน้าแรก     บุคลากร 

บุคลากร
บุคลากร  


นายชลิต วิพัทนะพร
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม


นายพิชัย ทองสุริชัยศรี
ครู คศ.2


นางสาวอรุณี ศิรินันท์
ครู คศ.2


นายอดิศักดิ์ แก้วกลาง
ครู คศ.2


นางสาวจิตรนุช โครตดี
ครู คศ.2


นางสุพัตรา อันฤดี
ครู คศ.1


นายธวัชชัย ปะทะวัง
ครู คศ.2


นางสาวอชิรา อุ่นแก้ว
ครู คศ.1


นายภาณุพงษ์ รัตนตระกูล
ครู คศ.1


นางสาวจุรีรัตน์ พรมมาดี
ครู คศ.2


นางสาวธารารัตน์ ดงเรืองราด
ครู คศ.2


นางมิลันตี นาอุ่นเรือน
ครู คศ.1


นางสาวอำพร ไชยแสง
ครูผู้ช่วย


นางอุมาพร หงษ์สากล
ครู คศ.1


นางสาวเสาวลักษณ์ จงจิตต์
ครู คศ.1


นางวาสนี วิพัทนะพร
พนักงานราชการ


นางสาวกิ่งนภา ไชยพรม
พนักงานราชการ


นายกฤษณะ ชุมพล
พนักงานราชการ


นายไสว ชัยประสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง


นายสุทธิพงษ์ โิพธิสัย
ครูอัตราจ้าง
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 54.227.48.147
คุณเข้าชมลำดับที่ 107,223

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่ 268 หมู่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
Tel : 043-971036  Fax : 043-971001
Email : special_510@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.