ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม

 
นายชลิต วิพัทนะพร
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม  หน้าแรก     พันธกิจ 

พันธกิจ
พันธกิจ  

  พันธกิจ

         .  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยกระบวนการทางการศึกษาที่หลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการจำเป็นพิเศษ เป็นที่เชื่อถือและพึงพอใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

            .  บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามมีความรู้ ทักษะในการให้บริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการ เป็นที่เชื่อถือและพึงพอใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

            .  มีกระบวนการจัดการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการที่เป็นระบบและเป็นต้นแบบในการให้บริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ

. มีหน่วยบริการประจำอำเภอ เพื่อให้บริการคนพิการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทั่วถึง

.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัดในระดับดีเยี่ยม

 
 
ปรัชญา
 
คนพิการไม่ไร้ค่า  หากพัฒนาให้ถูกทาง
 
 
ค่านิยม

          S – Smart    บุคลากรรอบรู้ในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

          E – Education    ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

          C – Community     ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

          S – Success     ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

          K – Knowledge    บุคลากรมีภูมิรู้ในหน้าที่

 
 
สีประจำศูนย์
        ม่วง : (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์คนพิการ) 
      ขาว :(เด็กพิการ)
 
 
อัตลักษณ์
 
ร่าเริง  แจ่มใส  พัฒนาการสมวัย
 
 
เอกลักษณ์
 
เป็นเลิศในการให้บริการ  อย่างมีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน 
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 23 คน
หมายเลข IP 54.162.118.107
คุณเข้าชมลำดับที่ 161,842

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่ 268 หมู่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
Tel : 043-971036  Fax : 043-971001
Email : special_510@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.